Dom stökar och bråkar och kastar sten

I sin avhandling i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier analyserar Sandra Grehn tre föreställningar på Backa Teater i Göteborg och undersöker på vilket sätt de bidrar till ett ifrågasättande av normer som rör barn och unga. Boken behandlar diskurser om den unga gängmedlemmen, barnet som medborgare och pojkar och maskulinitet. Mitt mål med formen för både omslag och inlaga var att boken skulle utstråla seriositet och tyngd men samtidigt vara lättläst och kännas inbjudande.

Avhandlingen finns att ladda ned som pdf.